ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน

รวมทัวร์ไต้หวัน ประเทศไต้หวันเป็นเพียงเกาะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลากหลายแบบ
ตั้งแต่ภูเขาสูงมากกว่า 3,000 เมตรหลายลูก ชายหาดขาวสะอาดและน้ำทะเลสดใส วัดและศาลเจ้าจีนที่ยิ่งใหญ่
รวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจตามวัฒนธรรมของชาวไต้หวันเองด้วยห้ามพลาดที่เที่ยวยอดฮิตที่ต้องไปเช็คอิน เช่น
ตึกไทเป 101 , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
Visitors: 71,246