จีน


ทัวร์จีน
รวมทัวร์จีน แดนมังกร สาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคของจีน มีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ
ศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายพันปี
และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น  นครต้องห้าม จตุรัสเทียนอันเหมิน
กำแพงเมืองจีน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กุ้ยหลิน ทะเลสาบซีหู
หุบเขาจิ่วจ้ายโกว พระราชวังโปตาลา เป็นต้น.

 

Visitors: 71,247