ลาว


ทัวร์ลาว

รวมทัวร์ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร
มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้
และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง
มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต เช่น วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ถ้ำกองลอ พระธาตุหลวง เป็นต้น

Visitors: 71,247