รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย

รวมทัวร์รัสเซียสู่ดินแดนหมีขาว ชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบฉบับรัสเซีย ณ กรุงมอสโคว
ศิลปะวิทยาการที่ผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และยังมีสถานที่เที่ยวยอดฮิต เช่น
จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์เบซิล พระราชวังเครมลิน วิหารอัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เป็นต้น

Visitors: 70,111