ตุรกี


ทัวร์ตุรกี

รวมทัวร์ประเทศตุรกีประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในสองทวีป ทวีปเอเชีย "ฝั่งอนาโตเลีย" และทวีปยุโรป "ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส"
ดินแดนแห่งอารยธรรมอานาโตเลียโบราณ ที่เที่ยวยอดฮิตของตุรกี เช่น สุเหร่าเซนต์โซเฟีย มัสยิดสีน้ำเงิน
เมืองคัปปาโดเชีย ขึ้นบอลลูน ชมนครใต้ดิน ปามุคคาเล่ พระราชวังทอปกาปี เป็นต้น

Visitors: 70,108