อินโดนีเซีย


ทัวร์อินโดนีเซีย

รวมทัวร์อินโดนีเซีย อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน
มีสถานที่เที่ยวยอดฮิต เช่น เกาะบาหลี วัดบุโรพุทโธ อุทยานแห่งชาติโคโมโด
ภูเขาไฟโบรโม ทะเลสาบโทบา เป็นต้น

Visitors: 70,111