Cruise


ทัวร์ล่องเรือสำราญ

รวมทัวร์ล่องเรือ การเดินทางด้วย เรือสำราญ ทำให้ท่านได้สัมผัสมุมมองใหม่ ความเป็นอยู่และความสวยงาม
ที่หลากหลายไปตามชายฝั่งของเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละวันที่เดินทางที่ไปเยือน มีเวลาพอ ที่จะได้เห็น
และ เจาะลึก ถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันงดงาม
โดยการเลือก ทัวร์ล่องเรือสำราญ ลัดเลาะและท่องเที่ยวไปตามเมืองชายฝั่งอันหลากหลาย
พร้อมผ่อนคลาย ในวันสบาย กับความอิ่มอร่อย ความทันสมัย และ ความบันเทิงไม่รู้จบ ที่ได้ถูกเตรียมให้ท่านบนเรือ

Visitors: 71,246