อังกฤษ


ทัวร์อังกฤษ

รวมทัวร์อังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และความเจริญทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และยังมีสถานที่เที่ยวยอดฮิต เช่น หอคอยแห่งกรุงลอนดอน โรงอาบน้ำโรมัน สโตนเฮนจ์ หอนาฬิกา
อาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด หอศิลป์แห่งชาติ ปราสาทวอริค เป็นต้น

Visitors: 71,246