อินเดีย


ทัวร์อินเดีย

 รวมทัวร์อินเดีย เป็นดินแดนเก่าแก่ และเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของโลก เป็นต้นตอของวัฒนธรรมตะวันออก
เป็นแหล่งศาสนาของโลก เป็นแหล่งกำเนิดวรรรณคดีที่สำคัญ อารยธรรมเหล่านี้มีความสำคัญ
และมีอิทธิพลต่อดินแดนใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง สถานที่เที่ยวยอดฮิต เช่น 
ป้อมอัครา
ทัชมาฮาล  พระราชวังสายลม พระราชวังหลวง Amer fort เป็นต้น.

 

Visitors: 71,246