กัมพูชา


ทัวร์กัมพูชา

รวมทัวร์กัมพูชาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เขมร หรือขะแมร์ ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยเรานี่เอง
ท่องดินแดนแห่งอารยธรรม สถาปัตยกรรม เทวสถาน ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในอดีตที่ผ่านมานานเป็นพันๆปี
สถานที่เที่ยวยอดนิยม เช่น พระราชวังหลวงพนมเปญ  นครวัด  ปราสาทบายน  ทะเลสาบ โตนเลสาป  ปราสาทนครธม  เป็นต้น

Visitors: 71,246