จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย
รวมทัวร์จอร์เจีย คือหนึ่งในประเทศน่าเที่ยวอีกประเทศหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างทวีปยุโรป
และเอเชียทางทิศตะวันออกของทะเลดำในเทือกเขาคอเคซัสตอนใต้ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี
และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น ทบิลิซี  มิชเคทา  อัพลิสสิค  คาซเบกิ  กูเดาริ เป็นต้น
Visitors: 71,246